Què és aquesta wiki?

Podem fer servir aquesta wiki per endreçar els recursos que ens hem recomanat a través del fòrum del moodle.